Bademcik ve Geniz Eti

Tonsillektomi Endikasyonları (Bademcik Ameliyatı Endikasyonları)

 • 1. Kronik tonsillit oluşmuşsa veya tonsil, infeksiyon odağı teşkil ediyorsa.
 • 2. Rekürren tonsillit: Yılda 5- 6’dan fazla akut tonsillit atağı oluyorsa.
 • 3. Peşpeşe iki yıl geçirilen; her yıl 3 akut tonsillit atağı varsa.
 • 4. Peritonsiller abse oluşmuşsa.
 • 5. Tonsiller, mekanik obstrüksiyona (beslenmeyi engelleyecek veya havayolunu daraltacak kadar ) yol açacak kadar hipertrofikse (büyümüşse).
 • 6. Tonsil tümöründen şüpheleniliyorsa. Asimetrik, tek tarafta tonsilin daha büyük olması.
 • 7. Ağız kokusu oluyorsa
 • 8. Tonsil kriptlerinde magma varsa.
 • 9. Difteri portorü (taşıyıcısı) ise
 • 10. Eagle sendromunda stiloid procese ameliyatta ulaşmak için. (Tonsil bölgesinden girilerek yapılan operasyon)
 • 11. Pfapa sendromunda.

Tonsillektomi kontrendikasyonları

(Bademcik Ameliyatı Kontrendikasyonları)

 • 1. Kan hastalıkları:

Anemi, agranülositozis, kanama –pıhtılaşma bozuklukları, faktör 8 eksikliği.

 • 2. Hastada sistemik hastalıklar varsa:
 • Dekompanse kalp yetmezliği, hipertansiyon, diabet gibi.
 • 3. Akut enfeksiyon varsa.
 • 4. 4yaş altı, 60 yaş üstü hastalarda.(özel durumlar haricinde)
 • 5. Yarık damak.
 • 6. Poliomyelit (çocuk felci )epidemilerinde
 • 7. Poliomyelit aşısı olmamışlarda
 • 8. Atrofik farenjit varsa.