Uyku Apnesi Cerrahisi

Uyku Apnesi:

Uyku sırasında solunumun 10 saniye veya daha fazla süre ile durmasına apne denir.

3 Tipte olur. 

1)Obstrüktif
2)Santral
3)Mikst

Uykuda solunum bozuklukları tanımı uykunun bozulmasına neden olan anormal solunum paternlerini tanımlamak amacıyla kullanılmaktadır.

Bu grubun içinde;
     Basit horlama,
     Üst hava yolu rezistans sendromu (Upper Airway Resistance Syndrome UARS),
     Obstruktif uyku apne sendromu bulunmaktadır.

Horlama uyku esnasında farengeal yumuşak dokunun vibrasyonu ile ortaya çıkan sesdir. İnsomnia ve gün içi uyuklama semptomları olmaksızın izole görülebilir.

Üst Hava Yolu Rezistans Sendromu ölçülebilen apne veya hipopne olmaksızın uyku bölünmesine ve gün içinde somnolansa neden olan parsiyel üst hava yolu kollapsını ifade etmektedir. Solunum eforu ile ilişkili arousal (respiratory efort related arousals RERAs) ile karakterizedir. RERA; 10 saniye içerisinde solunum eforunun artıp arousalı takiben solunum eforunun ortadan kalkmasıdır.

Arousal uyarılara yanıt verilebilen, fizyolojik ve psikolojik uyanıklık durumudur. Beyin sapındaki retiküler aktive edici sistemin, otonomik sinir sisteminin ve endokrin sistemin aktivasyonunu gerektirir.

Horlama ve apne’de predispozisyon yapan sebepler.

Obezite-Aşırı kilo-Şişmanlık
Boyun çevresi (42 beden üstü gömlek giyenlerde)
Sigara
Alkol Tüketimi
Akşam geç saatte ve ağır yemek
Yatak odası hijyeni (Yastık,temiz havalı oda, oda ısısı, yatağın ortopedik ve düzgün olması gereklidir)
Aşırı yorgunluk
Stress
Erkek cinsiyet
Yaş
Aile öyküsü
Sedatif ilaç kullanımı
Hipotiroidizm
Akromegali

Horlama ve OSAS’da üst hava yolunda daralma veya kollaps söz konusu:

Bu bölgede üst havayolu anatomisi ve fonksiyonları önem kazanıyor.

Horlama ve OSA ‘nın ortaya Çıkardığı Klinik Durumlar 

somnolans,

yorgunluk,

çalışma ve iş ortamında performans düşüklüğü,

konsantrasyon kaybı,

trafik kazaları ve diğer kazalara veya yaralanmalara yatkınlık,

depresyon,

uyku partneri arasında sorunlar

bireyin biyopsikososyal hayatını olumsuz yönde etkilemektedir.

OUA’de(Obstrüktif Uyku Apnesi)-OSAS’da(Obstructive Sleep Apnea Syndrome) Metabolik ve Organik Değişikler

İntermittan hipoksi,
uyku derinliğinin azalmasına bağlı olarak  sempatik aktivitede artışa ve uyku bölünmelerine sebep olmaktadır.
Bu da insülin direncinde artışa neden olur.
Bu durum OSA’lı hastalarda endotel hasarına ve ateroskleroza yol açarak :

1)Sistemik hipertansiyon,
2)K
oroner arter hastalığı,
3)K
ardiak aritmi,
4)S
erebrovasküler hadise,
5)P
ulmoner hipertansiyon,
6)K
orpulmonale
7)P
olisitemi

OSA hastalarında kanda oksijen azalıp karboksihemoglobin artışına bağlı olarak biyokimyasal düzeyde oksidatif protein hasarı artar.
Aralıklı hipoksi, serbest oksijen radikallerinde artışa ve inflamasyona neden olmakta
Antioksidan savunma mekanizması zayıflamaktadır.
OSA’nın şiddeti arttıkça hastaların total antioksidan kapasiteleri düşmektedir. bunun sonucu olarak endotel hasarı ve ateroskleroz ortaya çıkmaktadır.